Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare
pentru copii şi tineri "CRISTIAN ŞERBAN" Buziaş
FUNDAŢIA
"Cristian Şerban"
pentru Ajutorarea Copiilor Bolnavi
Totul este gratuit pentru voi. Afla cum te poti inscrie !

Consiliul Etic

CODUL DE CONDUITĂ

 

1. COMPONENTA

1.1. Reprezentanți aleși ai corpului medical :

 

Membrii permanenti desemnați în urma derulării procedurii de vot sunt:

1. DR. TRĂILĂ ADINA

2. DR. CORBEANU CRISTINA

 

Membrii supleanți desemnați în urma derulării procedurii de vot sunt:

1. DR. PESCARU LAURA

2. AS. MIOC DORINA

 

1.2. Reprezentanți aleși ai asistenților medicali :

 

Membru permanent desemnat în urma derulării procedurii de vot:

AS. BEZERĂU FELICIA

 

Membru supleant desemnat în urma derulării procedurii de vot:

AS. ȘELARU CLAUDIA

 

1.3. Reprezentanți ai Asociaților de pacienți :

Membru permanent - Donea Mihai

Membru supleant - Oltean Loredana

 

 

1.4. Secretar al Consiliului de etică desemnat prin Decizia Managerului unității nr. 29 /28.03.2018: TEODORIU ADINA , supleant IFTIMIE CRISTINA

 

Secretar: Psih. TEODORIU ADINA  telefon: 0740025538
Secretar supleant: IFTIMIE CRISTINA

 

 

 

Ministerul Sănătăţii a pus la dispoziţia pacienţilor o platformă online unde aceştia pot face sesizări, pot completa chestionare de evaluare şi se pot informa cu privire la drepturile şi obligaţiile pacienţilor. Platforma se poate accesa aici.
De asemenea, pacienţii nemulţumiţi de anumite aspecte care vizează Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare pentru copii şi tineri "CRISTIAN ŞERBAN" Buziaş pot sesiza Consiliul de Etică din cadrul instituţiei. Mai jos găsiţi formularul pentru sesizările destinate acestui consiliu.

Formular de sesizari - acesta completat se poate depunde la secretariatul unitatii sau online AICI

 

Decizii                 

 

 

Principii de functionare

(1) Consiliul de etica este independent de ierarhia medicala si de ingrijiri a spitalului. Este interzisa orice tentativa de influentare a deciziilor membrilor consiliului de etica. Orice astfel de tentativa este sesizata comisiei de disciplina.

(2) Membrii consiliului de etica trebuie sa precizeze existenta unei legaturi directe sau indirecte, de natura familiala, ierarhica ori financiara, cu persoanele fizice sau juridice implicate in speta supusa analizei consiliului. In cazul in care un membru se afla in una dintre aceste situatii, acesta este informat de secretarul consiliului de etica si nu poate participa la sedintele ocazionate de cercetarea cazului respectiv, fiind inlocuit de catre membrul supleant.

(3) Activitatea membrilor consiliului de etica se bazeaza pe impartialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc si pe principiul suprematiei legii. Nerespectarea acestor principii poate conduce la excluderea membrilor respectivi, in baza votului a doua treimi din membrii consiliului de etica.

 

Sesizarea unui incident de etica

 

  (1) Sesizarea unui incident de etica poate fi facuta de catre:

   a) pacient, apartinator sau reprezentantul legal al acestuia;

   b) personalul angajat al spitalului;

   c) oricare alta persoana interesata.

(2) Sesizarile sunt adresate managerului unitatii sanitare si se depun la registratura sau prin completarea formularului online aflat pe pagina web a unitatii sanitare.
(3) Fiecare sesizare primeste un numar de inregistrare comunicat persoanei care o inainteaza. Numar de inregistrare primeste si sesizarea electronica.

 

Art.12 Analiza sesizarilor

 

  (1) Analiza sesizarilor si emiterea unei hotarari sau a unui aviz etic, dupa caz, se face in cadrul sedintei consiliului de etica, urmand urmatoarele etape:

a) managerul inainteaza presedintelui toate sesizarile ce revin in atributiile consiliului de etica si orice alte documente emise in legatura cu acestea;

b) secretarul consiliului de etica pregateste documentatia, asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal pentru protejarea imaginii publice a tuturor partilor implicate;
c) secretarul asigura convocarea membrilor consiliului de etica;

d) presedintele prezinta membrilor consiliului de etica continutul sesizarilor primite;
e) membrii consiliului de etica analizeaza continutul acestora si propun modalitati de solutionare a sesizarilor folosind informatii de natura legislativa, morala sau deontologica;
f) in urma analizei, consiliul de etica, prin vot secret, adopta hotarari sau emite avize de etica, dupa caz. Membrii consiliului de etica aproba includerea avizului si/sau hotararii in Anuarul etic;

g) secretarul consiliului de etica redacteaza procesul-verbal al sedintei, care este semnat de catre toti membrii prezenti;

h) secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic catre managerul unitatii sanitare, sub semnatura presedintelui consiliului de etica, imediat dupa adoptare;

i) managerul unitatii sanitare dispune masuri, in conformitate cu atributiile ce ii revin;

j) managerul unitatii sanitare asigura comunicarea rezultatului catre persoana care a formulat sesizarea.

(2) Avizele de etica si hotararile consiliului de etica pot fi incluse in anuarul etic ca un model de solutionare a unei spete, urmand sa fie utilizate la analize ulterioare si comunicate personalului unitatii sanitare in vederea prevenirii aparitiei unor situatii similare.

 

Atribuţiile Consiliului etic

 

a) promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si administrativ al unitatii sanitare;

b) identifica si analizeaza vulnerabilitatile etice si riscurile aparute, propune managerului adoptarea si implementarea masurilor de preventie a actelor de coruptie la nivelul unitatii sanitare;

c) formuleaza si inainteaza managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etica;

d) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al unitatii sanitare si poate face propuneri pentru imbunatatirea acestuia;

e) formuleaza punct de vedere etic consultativ, la solicitarea comitetului director al unitatii sanitare;

f) analizeaza din punct de vedere etic situatiile de dubiu care pot aparea in exercitarea profesiei medicale. In situatia in care un cadru medico-sanitar reclama o situatie de dubiu etic ce vizeaza propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, daca solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care se face referire;

g) primeste, din partea managerului unitatii sanitare, sesizarile facute in vederea solutionarii. Modelul de sesizare este prevazut in anexa nr. 3 la OMS nr.145/2015.
h) analizeaza cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia pacient-cadru medicosanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legislatia in vigoare (Legea drepturilor pacientului nr.46/2003; Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 217, 218 si 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele interne ale unitatilor sanitare);

i) verifica daca personalul medico-sanitar si auxiliar, prin conduita sa, incalca drepturile pacientilor prevazute in legislatia specifica, pe baza sesizarilor primite;

j) analizeaza sesizarile personalului unitatii sanitare in legatura cu diferitele tipuri de abuzuri savarsite de catre pacienti (Art. 257, in acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 219 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare) sau superiori ierarhici. In masura in care constata incalcari ale drepturilor personalului, propune masuri concrete pentru apararea bunei reputatii a personalului;

k) analizeaza sesizarile ce privesc nerespectarea demnitatii umane si propune masuri concrete de solutionare;

l) emite avize referitoare la incidentele de etica semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotarari cu caracter general ce vizeaza unitatea sanitara respectiva;

n) asigura informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii si a petentului privind continutul avizului etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a solutiilor propuse;

o) aproba continutul comunicarilor adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
p) inainteaza catre organele abilitate sesizarile ce privesc platile informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de conditionare a acordarii serviciilor medicale de obtinere a unor foloase, in cazul in care persoanele competente nu au sesizat organele conform atributiilor de serviciu;

q) sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele dintr-o speta pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentantii unitatii sanitare sau de catre petent;

r) aproba continutul rapoartelor bianuale si anuale intocmite de secretarul consiliului de etica;
s) redacteaza Anuarul etic, care cuprinde modul de solutionare a spetelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispozitia angajatilor, constituind in timp un manual de bune practici la nivelul unitatii sanitare respective;

t) analizeaza rezultatele aplicarii chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevazut in anexa nr. 4 la OMS nr.145/2015. In acest sens, colaboreaza cu unitatea de control intern  - Nucleul de calitate

Consiliul de etica poate solicita documente si informatii in legatura cu cauza supusa analizei si poate invita la sedintele sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

 

ACTIVITATEA CONSILIULUI ETIC

 

Anuar etic 2018

Anuar etic 2019

Anuar etic 2020

Anuar etic 2021

 

Raport sem. I -  2017

Raport sem. II-  2017

Raport sem. I -  2018

Raport sem. II - 2018

Raport sem. I -  2019

Raport sem. II - 2019

Raport sem. II - 2020 

Raport sem. I-   2021

Raport sem. II-  2021

Raport sem. I - 2022

Raport sem. II - 2022

Raport sem.I - 2023

Raport sem.II- 2023

Raport anual 2016

Raport anual 2017

Raport anual 2018

Raport anual 2019

Raport anual 2020

Raport anual 2021

Raport anual 2022

Raport anual 2023

 

 

 

LEGISLATIE

 

 

 

PROCEDURI

Abonare Newsletter
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER-UL NOSTRU PENTRU A FI LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI SI INFORMATII DE INTERES!
Nume/Prenume:
Adresa de email:
Adresa
Str. Avram Iancu nr.18,
cod 305100 Buzias
judetul Timis, Romania

Tel.:0256-322080
Fax:0256-322390
© Copyright 2024 Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare "CRISTIAN ŞERBAN". Toate drepturile rezervate
Web design by Royalty