Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare
pentru copii şi tineri "CRISTIAN ŞERBAN" Buziaş
FUNDAŢIA
"Cristian Şerban"
pentru Ajutorarea Copiilor Bolnavi
Totul este gratuit pentru voi. Afla cum te poti inscrie !

CONCURS MANAGER

22 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile Ordinului 1082 /2010

1. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CENTRULUI MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAŢIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ŞI RECUPERARE PENTRU COPII ŞI TINERI “CRISTIAN ŞERBAN” BUZIAŞ organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica.

2. Concursul va avea loc în  data de  26 MAI 2016

 si va fi organizat in cadrul Centrului Medical “Cristian Şerban” Buziaş, str. Avram Iancu , nr.18, jud. Timiş, tel: 0256-322080, fax 0256-322390

3. La concurs se pot inscrie persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
 • b) sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • c) au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 • d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
 • e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
 • f) nu au varsta de pensionare, conform legii.

4. Inscrierea candidatilor se face la SERVICIUL RUNOS, pana in data de 20 MAI 2016.

5. Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 • a) cererea de inscriere;
 • b) copia actului de identitate;
 • c) copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
 • d) copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
 • g) adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata "in conformitate cu originalul" de catre conducerea unitatii;
 • h) cazierul judiciar;
 • i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
 • j) declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
 • k) declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
 • l) copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
 • m) proiectul de management realizat de candidat;
 • n) chitanta de plata a taxei de participare la concurs.

6. Taxa de participare este de 800 lei si se va achita la casieria spitalului .

 

Bibliografie

 

Teme cadru pentru proiectul de management

 

 

Preşedinte Consiliul de Administraţie

Prof.dr.Şerban Viorel

Abonare Newsletter
ABONEAZA-TE LA NEWSLETTER-UL NOSTRU PENTRU A FI LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI SI INFORMATII DE INTERES!
Nume/Prenume:
Adresa de email:
Adresa
Str. Avram Iancu nr.18,
cod 305100 Buzias
judetul Timis, Romania

Tel.:0256-322080
Fax:0256-322390
© Copyright 2019 Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medicală specifică şi Recuperare "CRISTIAN ŞERBAN". Toate drepturile rezervate
Web design by Royalty